Aktualne problemy ochrony lasu – 2022 r. – Wskazówki do przygotowania prezentacji

WSKAZÓWKI DO PRZYGOTOWANIA PREZENTACJI

Czas referatu – 25 min.

Czas doniesienia – 15 min.

Format prezentacji – 16:9

Hotel dysponuje profesjonalną salą konferencyjną wyposażoną w sprzęt multimedialny.

Prezentacje będą wgrywane przed rozpoczęciem konferencji i w przerwach pomiędzy poszczególnymi sesjami.

Prowadzący sesje będą utrzymywać reżim czasowy.

Pytania do Prelegentów po każdej z prezentacji.

Abstrakty z konferencji "Aktualne problemy ochrony lasu – 2022 r."

Zapraszamy do zapoznania się z opublikowanymi abstraktami

Kontakt


Sekretariat Konferencji w Instytucie Badawczym Leśnictwa

MAŁGORZATA LISSY – 022 71 53 821
DANUTA SMYKLIŃSKA – 022 71 50 501
E-mail: 2022KAPOL@gmail.com

Sekretariat Konferencji w miejscu obrad

MAŁGORZATA LISSY – Instytut Badawczy Leśnictwa

Translate »