Aktualne problemy ochrony lasu – 2022 r. – Rada Programowa

mgr inż. LILIANA ARMATYS – Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach
prof. dr hab. WOJCIECH GRODZKI – Instytut Badawczy Leśnictwa
dr hab. TOMASZ JAWORSKI – Instytut Badawczy Leśnictwa
dr hab. ANDRZEJ MAZUR  – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
dr hab. TOMASZ MOKRZYCKI   – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
prof. dr hab. TOMASZ OSZAKO –Instytut Badawczy Leśnictwa
dr hab. RADOSŁAW PLEWA  –Instytut Badawczy Leśnictwa
mgr inż. DAMIAN SIEBER –Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach
prof. dr hab. IWONA SKRZECZ – Instytut Badawczy Leśnictwa
dr hab. LIDIA SUKOVATA – Instytut Badawczy Leśnictwa
…w uzgodnieniu….  – Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Abstrakty z konferencji "Aktualne problemy ochrony lasu – 2022 r."

Zapraszamy do zapoznania się z opublikowanymi abstraktami

Kontakt


Sekretariat Konferencji w Instytucie Badawczym Leśnictwa

MAŁGORZATA LISSY – 022 71 53 821
DANUTA SMYKLIŃSKA – 022 71 50 501
E-mail: 2022KAPOL@gmail.com

Sekretariat Konferencji w miejscu obrad

MAŁGORZATA LISSY – Instytut Badawczy Leśnictwa

Translate »