60 lat Laboratorium Ochrony Przeciwpożarowej Lasu IBL

W dniach 29-30 marca 2023 r. na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie odbyła się krajowa narada ochrony przeciwpożarowej lasu, w której udział wzięli pracownicy Laboratorium Ochrony Przeciwpożarowej Lasu.

W nardzie uczestniczyli przedstawiciele: Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych z Zastępcą Dyrektora Generalnego ds. Gospodarki Leśnej Janem Taborem i Aldoną Perlińską, regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych, Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych, Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie oraz Instytutu Łączności – Państwowego Instytutu Badawczego. Termin narady zbiegł się z jubileuszem 60-lecia działalności Laboratorium Ochrony Przeciwpożarowej Lasu.

Kierownik LOPL dr hab. Ryszard Szczygieł – przedstawił najważniejsze osiągnięcia działu

1 kwietnia 1963 r. został utworzony w IBL Zakład Ochrony Przeciwpożarowej Lasu, którego organizatorem i długoletnim kierownikiem był prof. dr hab. inż. Tytus Karlikowski. Strategicznym celem powstania Zakładu (od 2014 r. Laboratorium) było opracowanie podstaw naukowych i organizacyjnych niezbędnych do stworzenia nowoczesnego krajowego systemu ochrony przeciwpożarowej lasu, a później jego stałe rozwijanie i doskonalenie. Funkcjonujący obecnie system jest jednym z najlepiej ocenianych, nie tylko w Europie, a jego efektywność wynika ze ścisłego związku pomiędzy nauką, służbą leśną i pożarniczą. Siła tego związku daje wymierny rezultat w postaci wskaźnika przeciętnej powierzchni pożaru lasu, która jest mała na tle innych państw europejskich, mimo tego, że Polska po Portugalii i Hiszpanii odznacza się duża liczbą pożarów lasu i terenów niezagospodarowanych.

Prezentacji historii i najważniejszych osiągnięć Laboratorium dokonał podczas narady Ryszard Szczygieł, któremu list gratulacyjny Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych Pana Józefa Kubicy wręczył Zastępca Dyrektora Generalnego ds. Gospodarki Leśnej Jan Tabor.

Pracownicy Laboratorium otrzymali także list gratulacyjny od Dyrektora Regionalnego Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie Pana Andrzeja Szelążka oraz akt nadania wyróżnienia „Zasłużony dla leśnictwa zielonogórskiego” od Dyrektora Regionalnego Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze Pana Wojciecha Grochala.

Wręczenie listu gratulacyjnego przez Zastępcę Dyrektora Generalnego ds. Gospodarki Leśnej Jana Tabora

Wręczenie wyróżnienia „Zasłużony dla leśnictwa zielonogórskiego”
przez przedstawicieli Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych

Uroczystość jubileuszową zakończyła wspólna degustacja urodzinowego tortu i lampka prosecco

Uczestnicy krajowej narady ochrony przeciwpożarowej lasu – Pogorzelica 2023

Z krótką historią LOPL można się zapoznać również w artkule „60 lat działalności Laboratorium Ochrony Przeciwpożarowej Lasu”, który ukazał się w czasopiśmie Las Polski nr 6/2023.

Artykuł oraz treść listów gratulacyjnych, akt nadania można znaleźć na stronie: Laboratorium Ochrony Przeciwpożarowej Lasu.

Tekst: Ryszard Szczygieł
Zdjęcia: Robert Michałowski

Translate »