Laboratorium Ochrony Przeciwpożarowej Lasu

Kierownik

dr hab. Ryszard Szczygieł

Z-ca

dr inż. Łukasz Tyburski

Telefon

+48 22 7150 421

E-mail

R.Szczygiel@ibles.waw.pl

Kontakt (sekretariat)

Telefon

+48 22 7150 430

Faks

+48 22 7200 397

E-mail

ppoz@ibles.waw.pl

Adres

ul. Braci Leśnej 3
Sękocin Stary
05-090 Raszyn

Informacje ogólne

Badania dotyczą:

  1. Oceny i prognozowania zagrożenia pożarowego lasu,
  2. Profilaktyki i podnoszenia odporności lasu na pożary,
  3. Pirologii leśnej i modelowania rozprzestrzeniania się pożaru lasu,
  4. Techniki i technologii gaszenia pożarów lasu,
  5. Metod wykrywania pożarów leśnych,
  6. Wpływu pożaru na środowisko leśne,
  7. Prowadzenia stałego monitoringu zagrożenia pożarowego lasów, sporządzania codziennych prognoz zagrożenia pożarowego w kraju oraz zarządzania Krajowym Systemem Informacji o Pożarach Lasu.

Mapa zagrożenia pożarowego lasu

Kategoryzacja zagrożenia pożarowego lasu

Informacje ogólne Ppoż

Wpływ pożarów na lasy - Polska 2019 rok

Wpływ pożarów na lasy - Polska 2020 rok

Wpływ pożarów na lasy - Polska 2021 rok

Wpływ pożarów na lasy - Polska 2022 rok

Materiały edukacyjne dla dzieci

"Ale upał!"

Broszura opracowana przez Unię Europejską

Listy gratulacyjne, akt nadania wyróżnienia, artykuły

Akt nadania wyróżnienia "Zasłużony dla leśnictwa zielonogórskiego"

List gratulacyjny Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe

List gratulacyjny Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie

Artykuł "60 lat działalności Laboratorium Ochrony Przeciwpożarowej Lasu"

Las Polski 6/2023

Pracownicy Laboratorium Ochrony Przeciwpożarowej Lasu

Pracownicy Laboratorium Ochrony Przeciwpożarowej Lasu (od lewej):  dr inż. Łukasz Tyburski, mgr inż. Mirosław Kwiatkowski, mgr inż. Damian Czubak, dr inż. Józef Piwnicki, dr hab. Ryszard Szczygieł 

Pracownicy

Kierownik zakładu
dr hab. inż. Ryszard Szczygieł
Tel.
+48 22 7150 421
R.Szczygiel@ibles.waw.pl
Zastępca kierownika
dr inż. Łukasz Tyburski
Tel.
+48 22 7150 430
L.Tyburski@ibles.waw.pl
Sekretariat
Profesorowie Instytutu
dr hab. inż. Ryszard Szczygieł
Tel.
+48 22 7150 421
R.Szczygiel@ibles.waw.pl
Adiunkci
dr inż. Łukasz Tyburski
Tel.
+48 22 7150 430
L.Tyburski@ibles.waw.pl
Asystenci
mgr inż. Damian Czubak
Tel.
+48 22 71 50 428
D.Czubak@ibles.waw.pl
Pracownicy inżynieryjno-techniczni
inż. Szymon Stańczyk
Tel.
+48 22 71 50 421
S.Stanczyk@ibles.waw.pl
mgr inż. Mirosław Kwiatkowski
Tel.
+48 22 7150 429
M.Kwiatkowski@ibles.waw.pl
Translate »