Warsztat szkoleniowy dotyczący rozpoznania i oceny usług świadczonych przez ekosystemy leśne w Polsce

Instytut Badawczy Leśnictwa, działając w konsorcjum z Biurem Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej, uprzejmie zaprasza do wzięcia udziału w warsztacie szkoleniowym dotyczącym rozpoznania i oceny usług świadczonych przez ekosystemy leśne w Polsce.

Warsztat organizowany jest w ramach projektu badawczego pt. Rozpoznanie i ocena usług świadczonych przez różne typy ekosystemów w Polsce – podejście stosowane, finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021. Projekt ma charakter badawczo-aplikacyjny, a jego celem jest łączenie rozwoju wiedzy naukowej w zakresie rozpoznania korzyści czerpanych przez człowieka z ekosystemów z dostarczaniem wiedzy operacyjnej pracownikom administracji publicznej oraz ekspertom-praktykom. Podczas warsztatu zostaną przedstawione założenia projektu, dotychczas uzyskane wyniki, a także propozycje rekomendacji odnośnie do praktycznego wykorzystania rezultatów badań przez organy administracji publicznej oraz środowisko nauki i praktyki leśnej. Ważną częścią spotkania będzie dyskusja na temat przedstawionych zagadnień. 

Warsztat odbędzie się w dniu 16 listopada 2022 r. w godz. 10.00-13:30 w siedzibie Instytutu Badawczego Leśnictwa w Sękocinie Starym, ul. Braci Leśnej 3, w Sali Konferencyjnej w budynku B. Udział w spotkaniu jest bezpłatny, jednak ze względów organizacyjnych prosimy o zgłoszenie chęci uczestnictwa na adres a.kaliszewski@ibles.waw.pl do dnia 10 listopada br.    

Osobą do kontaktu w sprawie warsztatu jest dr hab. Adam Kaliszewski, prof. IBL
 – tel. 22 71 50 678, e-mail: a.kaliszewski@ibles.waw.pl .

Translate »