Cezary Bystrowski

Instytut Badawczy Leśnictwa, Zakład Ochrony Lasu, Sękocin Stary, ul. Braci Leśnej 3, 05-090 Raszyn

Pracownik IBL Cezary Bystrowski
Pełna lista publikacji - ORCID

Artykuły

Folia Forestalia Polonica

Brak powiązanych wpisów

Artykuły

Leśne Prace Badawcze

Próba użycia insektycydów z grupy neonikotynoidów do ochrony żołędzi na plantacji nasiennej dębu szypułkowego (Quercus robur L.) w Nadleśnictwie Leżajsk

Use of neonicotinoid insecticides for the protection of pedunculate oak (Quercus robur L.) acorns in the seed orchard in the Leżajsk Forest District

Autorzy: Bystrowski C., Wójcik G.

Możliwości zwalczania zwójek jodłowych Choristoneura murinana Hb., Zeiraphera rufimitrana H.-S. i Epinotia nigricana H.-S. w lasach Gór Świętokrzyskich

Fir Shoot Moths Choristoneura murinana Hb., Zeiraphera rufimitrana H.-S. and Epinotia nigricana H.-S. Possibilities of elimination fir shoot moth in the Świętokrzyskie Mountains

Autorzy: Głowacka B., Bystrowski C.

Translate »