Jacek Hilszczański

Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary, ul. Braci Leśnej 3, 05-090 Raszyn;
Tel. +48 22 7150603, fax +48 22 7200397, e-mail: J.Hilszczanski@ibles.waw.pl

Pracownik IBL Jacek Hilszczański
Pełna lista publikacji - ORCID

Artykuły

Folia Forestalia Polonica

Brak powiązanych wpisów

Artykuły

Leśne Prace Badawcze

Kora zamarłych świerków jako miejsce zimowania owadzich drapieżników związanych z kambio- i ksylofagami

Bark of dead infested spruce trees as an overwintering site of insect predators associated with bark and wood boring beetles

Autorzy: Hilszczański J.

Kózkowate (Coleoptera, Cerambycidae) koron drzew w dąbrowach krotoszyńskich na podstawie odłowów do pułapek Moericke’go

Longhorn beetles (Coleoptera, Cerambycidae) collected in Moericke traps in oak canopies of Krotoszyn forests

Autorzy: Hilszczański J., Plewa R.

Wpływ zmian temperatury i wilgotności na cykle rozwojowe i znaczenie owadów w ekosystemach leśnych w związku z prawdopodobnymi zmianami klimatycznymi

The effect of temperature and humidity changes on insects development their impact on forest ecosystems in the context of expected climate change

Autorzy: Jaworski T., Hilszczański J.

Kwietnica okazała Protaetia speciosissima (Scopoli, 1786) (Coleoptera: Scarabaeidae) – chroniony gatunek saproksyliczny drzewostanów dębowych w Polsce

Flower chafer Protaetia speciosissima (Scopoli, 1786) (Coleoptera: Scarabaeidae) – protected saproxylic species of oak stands in Poland

Autorzy: Plewa R., Hilszczański J., Jaworski T., Tarwacki G.

Czy ograniczanie gradacji kornika drukarza Ips typographus (L.) w Puszczy Białowieskiej jest możliwe i potrzebne?

Is it possible and necessary to control European spruce bark beetle Ips typographus (L.) outbreak in the Białowieża Forest?

Autorzy: Hilszczański J., Starzyk J.

Translate »