Jan Głaz

Instytut Badawczy Leśnictwa, Zakład Urządzania i Monitoringu Lasu, ul. Bitwy Warszawskiej 1920 Roku nr 3, 00-973 Warszawa, e-mail: J.Glaz@ibles.waw.pl

Artykuły

Folia Forestalia Polonica

Brak powiązanych wpisów

Translate »