prof. dr hab. Iwona Skrzecz

Telefon

+48 22 7150 541
+48 22 7150 543

E-mail

I.Skrzecz@ibles.waw.pl

Stanowisko

Profesor

Organizacja

Instytut Badawczy Leśnictwa

Jednostka organizacyjna

Zakład Ochrony Lasu

Adres

ulica Braci Leśnej nr 3
Sękocin Stary
05-090 Raszyn
Budynek „B"
Pokój nr 116

Profil Autora Iwona Skrzecz
ORCID
Profile społecznościowe

         

1993
Uniwersytet w Helsinkach (Finlandia).
1994
Forestry Commission, Roslin k./Edynburga (Wielka Brytania).

1986
Uzyskanie tytułu magistra biologii, na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego.
1995
Uzyskanie stopnia doktora nauk leśnych w Instytucie Badawczym Leśnictwa, praca doktorska pt.: Wpływ grzybów Phlebia gigantea (Fr.: Fr.) Donk i Trichoderma harzianum Rifai na zasiedlanie pniaków sosnowych przez szeliniaka sosnowca Hylobius abietis L.
2007
Uzyskanie stopnia doktora habilitowanego nauk leśnych w IBL, praca habilitacyjna pt. „Bakulowirusy wybranych gatunków liściożernych owadów leśnych i ich aktywność biologiczna”.
2020
Uzyskanie tytułu profesora nauk rolniczych w dyscyplinie nauki leśne.

  • Ochrona lasu
  • Patologia owadów
  • Biologiczne metody ochrony lasu z wykorzystaniem bakterii, wirusów, grzybów i nicieni
  • Wpływ organizmów entomopatogenicznych na liczebność owadów leśnych
  • Owady w uprawach i młodnikach leśnych

2019-2022
Opracowanie metod ograniczania populacji smolika znaczonego Pissodes castaneus w uprawach i młodnikach sosnowych. Projekt finansowany przez Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych, kierownik projektu.
2018-2022
Bezpieczne dla środowiska środki ochrony roślin zalecane w ochronie lasu z uwzględnieniem obowiązujących przepisów. Projekt finansowany przez Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych, kierownik projektu
2018-2021
Prognozowanie zagrożeń ekosystemów leśnych poprzez implementację innowacyjnego elektronicznego systemu rozpoznawania zapachów. Projekt finansowany z funduszy strukturalnych BIOSTRATEG, wykonawca projektu.
2017-2021
Krótkoterminowa prognoza występowania ważniejszych szkodników i chorób infekcyjnych drzew leśnych w Polsce w latach 2017-2021. Projekt finansowany przez Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych, wykonawca projektu.

2015-2019
Możliwości wykorzystania patogenów, parazytoidów i drapieżców do ograniczania liczebności szkodliwych owadów, zleceniodawca: DGLP.
2014-2018
Opracowanie programu integrowanej metody ochrony upraw sosnowych przed owadami i patogenami z uwzględnieniem Systemu Wspomagania Decyzji (SWD), zleceniodawca: DGLP.
2013-2017
Biological control manufacturers in Europe develop novel biological control productsto support the implementation of Integrated Pest Management in agriculture and forestry – BIOCOMES, zleceniodawca: 7 PR Unii Europejskiej KBBE.2013.1.2-05.
2013-2017
Ocena skuteczności w ochronie lasu środków ochrony roślin dopuszczonych do obrotu i stosowania na podstawie przepisów rozporządzenia PE i Rady (WE) nr 1107/2009, zleceniodawca: DGLP.
2011-2013
Postępowanie ochronne w uprawach i młodnikach zagrożonych przez smolika znaczonego Pissodes castaneus,  zleceniodawca: DGLP.
2010-2013
Ocena wpływu związków pochodzenia roślinnego o potencjalnych właściwościach odstraszających lub antyfidantnych na rozwój i intensywność żerowania chrabąszczy. [W:] Bezpieczne dla środowiska metody ochrony ekosystemów leśnych zagrożonych przez chrabąszcze Melolontha spp., zleceniodawca: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
2010-2013
Możliwości wykorzystania nicieni entomopatogenicznych do redukcji liczebności szeliniaka sosnowca (Hylobius abietis L.) w uprawach leśnych, zleceniodawca: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

  • Wyselekcjonowany szczep bakulowirusa LdMNPV-PL do zastosowań w produktach ochrony roślin, pełna lub częściowa sekwencja nukleotydowa lub aminokwasowa genów lub białek pochodząca ze szczepu bakulowirusa LdMNPV-PL. Urząd Patentowy RP, wynalazek nr P-372564 (2018).
  • Szewczyk B., Barski P., Skrzecz I., Brzozowska A., Paluszek M., Bieńkowska K.: Oligonukleotydy, sekwencja nukleotydowa fragmentu genu poliedryny bakulowirusa, zastosowanie sekwencji nukleotydowej do detekcji bakulowirusów. Urząd Patentowy RP, 2005, wynalazek nr P-372564.
Translate »