Ocena tempa zmian kosztów produkcji drewna „przy pniu” i cen surowca drzewnego w latach 2001–2009 na przykładzie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze

Evaluating variation in logged timber costs and raw timber prices during the period, 2001-2009, for the Regional Directorate of the State Forests in Zielona Góra

Autorzy

  • Krzysztof Adamowicz Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Leśny, Katedra Ekonomiki Leśnictwa
    ul. Wojska Polskiego 71c, 60-625 Poznań
    Tel. +48 61 8484686, fax +48 61 8484685, e-mail: adamowic@up.poznan.pl
  • Henryka Kaciunka Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Leśny, Katedra Ekonomiki Leśnictwa, ul. Wojska Polskiego 71c, 60­625 Poznań

Abstrakt

The rate of change in the cost of logged timber and prices of raw timber during the period, 2001-2009, was examined for the Regional Directorate of the State Forests in Zielona Góra. A logarithmic evaluation of average rate of change indicated that the rate of increase in timber harvest costs was higher than the rate of increase in the average price of raw timber and likewise the price of most log grades. The average increase in raw timber value was 2.51% annually.
The price of low-diameter raw timber (slash) increased 8.61%, and the price of large-diameter timber increased 1.94% annually, while the price of large coniferous segments increased 1.75% and broadleaf segments increased 2.98% annually. At the same time, the timber logging costs increased more than the timber price, to 4.17%, or 4.19% when administrative costs related to timber logging are included.

DOI 10.2478/frp-2014-0006
Source Leśne Prace Badawcze, 2014, 75 (1): 55–60.
Print ISSN 1732-9442
Online ISSN
2082-8926
Type of article
Original article
Original title
Ocena tempa zmian kosztów produkcji drewna „przy pniu" i cen surowca drzewnego w latach 2001–2009 na przykładzie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze
Publisher Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary, Poland
Date 2014, March

in Polish:

in English:

Translate »