dr hab. Tomasz Jaworski

Telefon

+48 22 7150 549

E-mail

T.Jaworski@ibles.waw.pl

Stanowisko

Zastępca kierownika

Organizacja

Instytut Badawczy Leśnictwa

Jednostka organizacyjna

Zakład Ochrony Lasu

Adres

ulica Braci Leśnej nr 3
Sękocin Stary
05-090 Raszyn
Budynek „C"
Pokój nr 119

Profil Autora Tomasz Jaworski
ORCID
Profile społecznościowe

     

2003
Uzyskanie tytułu magistra inżyniera leśnictwa na Wydziale Leśnym SGGW w Warszawie.
2008
Uzyskanie stopnia doktora nauk leśnych na Wydziale Leśnym SGGW w Warszawie.

  • Systematyka i faunistyka motyli (Lepidoptera)
  • Biologia i ekologia motyli tzw. mniejszych (Microlepidoptera), przede wszystkim rodzin: Tineidae, Gracillariidae, Oecophoridae
  • Dynamika populacji owadów foliofagicznych w drzewostanach dębowych
  • Ekologia owadów saproksylicznych
  • Ochrona owadów
  • Fauna wybranych grup owadów zasiedlających gniazda i wypluwki ptaków leśnych (wersja anglojęzyczna „Insects inhabiting birds’ nests and owl pellets in forests).
  • Opracowanie metody prognozowania zagrożenia drzewostanów dębowych przez ważniejsze gatunki owadów liściożernych.
  • Inwentaryzacja przyrodnicza gruntów w zarządzie Lasów Państwowych przebiegających pod liniami elektroenergetycznymi na obszarze pilotażowym i opracowanie koncepcji ich zagospodarowania dla celów gospodarki leśnej i ochrony przyrody.
Translate »