Zygmunt Kaczmarek

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Zakład Genetyki, Umultowska 89, 61-614 Poznań

Artykuły

Folia Forestalia Polonica

Brak powiązanych wpisów

Artykuły

Leśne Prace Badawcze

Odziedziczalność cech morfologicznych i anatomicznych igieł półrodzeństwa drzew doborowych sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.)

Heritability index of needles' morphological and anatomical traits of half sib progeny Scots pine (Pinus sylvestris L.) plus trees

Autorzy: Bobowicz M., Pawlaczyk E., Kaczmarek Z., Korczyk A.

Translate »