Zygmunt Kwapis

Instytut Badawczy Leśnictwa, Zakład Gospodarki Leśnej Rejonów Przemysłowych,
ul. św. Huberta 35, 40-952 Katowice

Artykuły

Folia Forestalia Polonica

Brak powiązanych wpisów

Artykuły

Leśne Prace Badawcze

`

Sscots pine development on areas burnt in 1992 in Rudy Raciborskie and Potrzebowice forest districts

Autorzy: Hawryś Z., Zwoliński J., Kwapis Z., Małecka M.

Ocena rozwoju wybranych pochodzeń jodły pospolitej (Abies alba Mill.) w uprawach na terenie Sudetów Zachodnich

Development estimation of chosen silver fir (Abies alba Mill.) provenances in forest cultures in the West Sudety Mts.

Autorzy: Hawryś Z., Kwapis Z., Matuszczyk I., Olszowska G.

Rozwój różnych pochodzeń sosny zwyczajnej na pożarzysku w Nadleśnictwie Potrzebowice

Development of various Scots pine provenances on burnt area in Potrzebowice forest district

Autorzy: Hawryś Z., Zwoliński J., Kwapis Z., Matuszczyk I.

Translate »