Małgorzata Dudzińska

Instytut Badawczy Leśnictwa, Zakład Urządzania i Monitoringu Lasu, ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 3, 00-973 Warszawa
M.Dudzinska@ibles.waw.pl

Pracownik IBL Małgorzata Dudzińska
Pełna lista publikacji - ORCID

Artykuły

Folia Forestalia Polonica

Brak powiązanych wpisów

Artykuły

Leśne Prace Badawcze

Translate »