Danuta Syrek

Instytut Badawczy Leśnictwa, Zakład Gospodarki Leśnej Rejonów Przemysłowych,
ul. Św. Huberta 35, 40-952 Katowice

Artykuły

Folia Forestalia Polonica

Brak powiązanych wpisów

Artykuły

Leśne Prace Badawcze

Zagęszczenie stawonogów glebowych a poziom stężenia SO2 w powietrzu

Density of soil Arthropoda and the level of SO2 concentration in the air

Autorzy: Syrek D., Matuszczyk I., Wojtylak M.

Zastosowanie biochemicznych charakterystyk gleb w diagnostyce typologicznej siedlisk leśnych

Application of biochemical soils parameters in typological diagnostics of forest sites

Autorzy: Olszowska G., Zwoliński J., Matuszczyk I., Syrek D.

Translate »