Działalność

Instytut Badawczy Leśnictwa wykonuje wszechstronne badania na rzecz lasów i całego leśnictwa, jak również terenów zalesionych i zadrzewień. Nasze badania, prace studialne i ekspertyzy wspomagają nauki leśne, gospodarkę leśną i instytucje rządowe. Biblioteka nasza od 80 lat gromadzi piśmiennictwo leśne, zaś jej zasoby są największe w tej części Europy.

Statut IBL

Regulamin organizacyjny IBL

Sprawozdanie z działalności IBL

Porozumienie o współpracy IBL i SGSP

Porozumienie o współpracy pomiędzy IBL i SGGW

Jubileusz 85-lecia IBL

Jubileusz 80-lecia IBL

Jubileusz 75-lecia IBL

Centrum Doskonałości PROFOREST

Zimowa Szkoła Leśna

Narodowy Program Leśny

Międzynarodowa Konferencja „WSPÓŁCZESNE PROBLEMY EKONOMIKI LEŚNICTWA" Puszczykowo, 7-9 czerwca 2011 r.

http://www.ibles.pl/web/zz/-/miedzynarodowa-konferencja-wspolczesne-problemy-ekonomiki-lesnictwa

COST Action FP1401 – Global Warning

https://www2.ibles.pl/en/web/cost/globalwarning

CarboForest Conference -21-23 September 2011

German-Polish Conference in the International Year of Forest - 5-6 October 2011

I Ogólnopolska Konferencja z Zakresu Patologii Owadów W dniach 6-7 marca 2012 r. w IBL w Sękocinie Starym

http://www2.ibles.pl/web/guest/-/i-ogolnopolska-konferencja-z-zakresu-patologii-owad-1

Monitoring European forests: detecting and understanding changes, Warsaw, Poland, 28 - 29 May 2012 and 28th Task Force Meeting of ICP Forests, Białowieża, Poland, 30 May - 1 June 2012

Konferencja Naukowo-Techniczna pt. „Możliwości oraz uwarunkowania podaży drewna do celów energetycznych". Sękocin Stary 20-21 listopada 2012

http://www2.ibles.pl/web/guest/-/wykorzystanie-biomasy-do-celow-energetycznych

Translate »