Zastosowanie biochemicznych charakterystyk gleb w diagnostyce typologicznej siedlisk leśnych

Application of biochemical soils parameters in typological diagnostics of forest sites

Autorzy

 • Grażyna Olszowska Instytut Badawczy Leśnictwa, Zakład Ekologii Lasu, Sękocin Stary
  ul. Braci Leśnej 3, 05-090 Raszyn
  Tel. +48 22 7150408, fax +48 22 7150507, e-mail: G.Olszowska@ibles.waw.pl
 • Józef Zwoliński Instytut Badawczy Leśnictwa, Zakład Gospodarki Leśnej Rejonów Przemysłowych, ul. Św. Huberta 35, 40-952 Katowice; fax: 0-32 205 30 81; e-mail: zwolinsj@ibles.waw.pl
 • Irena Matuszczyk Instytut Badawczy Leśnictwa, Zakład Gospodarki Leśnej Rejonów Przemysłowych,
  ul. św. Huberta 35, 40-952 Katowice
 • Danuta Syrek Instytut Badawczy Leśnictwa, Zakład Gospodarki Leśnej Rejonów Przemysłowych,
  ul. Św. Huberta 35, 40-952 Katowice

Abstrakt

The aim of the conducted studies was to describe the intensity of biochemical changes and microbiological status of soils in mixed stands with various site index on fresh broadleaved forest and mixed fresh broadleaved forest and to set the possibilities of utilization of the research on biochemical activity in calculation the soil fertility indicator and in the detailed diagnostics of forest sites condition.
Chemical and biological parameters those defining the fertility of soils were discordant with sites quality; their higher values were affirmed in mixed fresh broadleaved forest than in fresh broadleaved forest.
The marked relationship had the place between stands site index and the chemical and biological parameters of soils independently from the forest site type. Soils under the stands of the index site I both in fresh and in mixed fresh broadleaved forest were characterized with better chemical proprieties and higher biological activity than soils under stands of the index site II.
Simultaneously, higher values of the biological soil fertility indicator (F) in stands of the I than the II site index were affirmed, showing the reliability of this coefficient in the typological diagnostics of more fertile forest sites.

DOI
Source
Print ISSN
Online ISSN
Type of article
Original title
Publisher
Date
Translate »