Wernisaż wystawy map – 200 lat kartografii leśnej

Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary, 20 maja 2013 r. (Fot. L. Kruczek, A. Sawicki)

Translate »