XVI festiwal nauki w IBL – 2012 rok

XVI Festiwal Nauki, IBL, Sękocin Stary, 24-29 września 2012 r. (fot. Aleksandra Bucior, Grażyna Głuch, Katarzyna Kotowska, Leszek Kruczek)
Translate »