III posiedzenie RN IBL

Porządek obrad
3. posiedzenia Rady Naukowej Instytutu Badawczego Leśnictwa,
kadencja 2017-2021, 23 listopada 2017 r.

 1. Wyznaczenie kandydatów na recenzentów w postępowaniu o nadanie dr hab. Dorocie Dobrowolskiej z Zakładu Ekologii Lasu Instytutu Badawczego Leśnictwa tytułu profesora nauk leśnych.
 2. Przyjęcie rozprawy doktorskiej mgr. inż. Damiana Korzybskiego i dopuszczenie jej do publicznej obrony.
  Tytuł rozprawy: „Metoda planowania struktury przestrzennej składu gatunkowego lasu na terenach górskich”.
  Promotor: prof. dr hab. Arkadiusz Bruchwald z Zakładu Zarządzania Zasobami Leśnymi Instytutu Badawczego Leśnictwa.
  Recenzenci:
  prof. dr hab. Bogdan Brzeziecki z Wydziału Leśnego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,
  dr hab. Jarosław Socha z Wydziału Leśnego Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie.
 3. Przedstawienie rozprawy doktorskiej mgr. inż. Tomasza Paci oraz wyznaczenie recenzentów.
  Tytuł rozprawy: „Wpływ sposobu odnowienia lasu po pożarze na procesy odtwarzania roślinności w ekosystemie leśnym”.
  Promotor rozprawy: prof. dr hab. Henryk Tracz z Wydziału Leśnego szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.
  Wyznaczeni Recenzenci:
  prof. dr. hab. Stanisława Małka (nauki leśne: ekologia lasu) z Wydziału Leśnego Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie,
  dr. hab. Stanisława Drozdowskiego (nauki leśne: hodowla lasu) z Wydziału Leśnego Szkoły Główne Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.
 4. Wszczęcie przewodu doktorskiego mgr. Krzysztofa Michalskiego.
  Proponowany tytuł rozprawy doktorskiej: „System identyfikacji i kwantyfikacji ryzyka finansowego w leśnictwie”.
  Proponowany promotor: dr hab. Krzysztof Adamowicz z Wydziału Leśnego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
 5. Wszczęcie przewodu doktorskiego mgr. inż. Jacka Chudego.
  Proponowany tytuł rozprawy doktorskiej: „Kształtowanie się struktury samosiewów sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) w warunkach obsiewu górnego i bocznego”.
  Proponowany promotor: prof. dr hab. Władysław Barzdajn z Wydziału Leśnego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
 6. Przedłużenie okresu pobierania stypendiów habilitacyjnych:
  dr. inż. Marcinowi Kliszowi z Zakładu Hodowli Lasu i Genetyki Drzew Leśnych,
  dr. inż. Radosławowi Plewie z Zakładu Ochrony Lasu,
  dr inż. Emilii Wysockiej-Fijorek z Zakładu Zarządzania Zasobami Leśnymi.
 7. Przyznanie stypendium doktorskiego:
  mgr. inż. Kamilowi Mańkowi z Zakładu Ekologii Lasu.
  oraz przedłużenie okresu pobierania stypendium doktorskiego:
  mgr. inż. Radomirowi Bałazemu z Zakładu Zarządzania Zasobami Leśnymi,
  mgr inż. Hannie Szmidli z Zakładu Ochrony Lasu,
  mgr. inż. Piotrowi Wrzesińskiemu z Zakładu Hodowli Lasu i Genetyki Drzew Leśnych.
 8. Opinie w sprawie zatrudnienia zatrudnienie na stanowisko adiunkta
  dr. inż. Michała Wróbla w Zakładzie Ekologii Lasu oraz dr Agnieszki Kamińskiej w Zakładzie Zarządzania Zasobami Leśnymi.
 9. Opinia w sprawie „Wymagań oraz możliwych form pracy doktorskiej” (informacja dla doktorantów Niestacjonarnych Studiów Doktoranckich w IBL oraz doktorantów realizujących pracę doktorską w IBL) oraz prezentacji pt. „Tryb postępowania w przewodzie doktorskim”.
 10. Opinia w sprawie korekty planu finansowego IBL na 2017 r.
 11. Opinia w sprawie przyznania nagrody rocznej za 2016 r. dla:
  prof. dr. hab. Jacka Hilszczańskiego, Zastępcy Dyrektora ds. Naukowo-Badawczych,
  dr. inż. Piotra Gołosa, Zastępcy Dyrektora ds. Administracyjnych,
  mgr Beaty Rokickiej-Siwek, Głównej Księgowej.
 12. Przyjęcie protokołu z 2. posiedzenia RN IBL.
Translate »