IV posiedzenie RN IBL

Porządek obrad 4. posiedzenia
Rady Naukowej Instytutu Badawczego Leśnictwa kadencji 2017-2021
21 grudnia 2017 r.

 1. Opinia w sprawie kandydatury prof. dr. hab. Jacka Hilszczańskiego na stanowisko zastępcy dyrektora ds. naukowo-badawczych.
 2. Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Damiana Korzybskiego.
  Tytuł rozprawy: Metoda planowania struktury przestrzennej składu gatunkowego lasu na terenach górskich.
  Promotor: prof. dr hab. Arkadiusz Bruchwald z Zakładu Zarządzania Zasobami Leśnymi Instytutu Badawczego Leśnictwa.
  Recenzenci:
  prof. dr hab. Bogdan Brzeziecki z Wydziału Leśnego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,
  dr hab. Jarosław Socha z Wydziału Leśnego Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie poparcia wniosku o nadanie dr. hab. Wojciechowi Grodzkiemu tytułu profesora nauk leśnych w dyscyplinie leśnictwo.
Translate »