XIII posiedzenie RN IBL

Porządek obrad 13. posiedzenia
Rady Naukowej Instytutu Badawczego Leśnictwa,
24 stycznia 2019 r.

 1. Wyznaczenie kandydatów na recenzentów w postępowaniu o nadanie dr hab. ANNIE SENICZAK tytułu profesora nauk leśnych.
 2. Wyznaczenie kandydatów na recenzentów w postępowaniu o nadanie dr. hab. TOMASZOWI OSZAKO tytułu profesora nauk leśnych.
 3. Opinia w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr inż. KAROLINY GABRYSIAK.
  Proponowany tytuł rozprawy: Odnowienia naturalne w wybranych obiektach chronionych północno-wschodniej Polski na przykładzie stałych powierzchni badawczych”.
  Proponowany promotor: dr hab. RAFAŁ PALUCH z Zakładu Lasów Naturalnych Instytutu Badawczego Leśnictwa.
 4. Opinia w sprawie zmiany tytułu rozprawy doktorskiej mgr. inż. MARKA RZOŃCY.
  Dotychczasowy tytuł: „Wpływ fenologii na wzrost wybranych rodów modrzewia europejskiego (Larix decidua Mill.)”.
  Proponowany nowy tytuł: „Wpływ zróżnicowania wiosennego rozwoju pąków na wzrost wybranych rodów modrzewia europejskiego (Larix decidua Mill.)”.
 5. Opinia w sprawie zmiany promotora rozprawy doktorskiej mgr ANDŻELIKI HAIDT oraz wyznaczenia promotora pomocniczego.
  Tytuł rozprawy: „Wpływ zróżnicowanego ryzyka drapieżnictwa ze strony wilka (Canis lupus) na zachowanie jelenia szlachetnego (Cervus elaphus)”.
  Dotychczasowy promotor: dr hab. ZBIGNIEW BOROWSKI z Zakładu Ekologii Lasu Instytutu Badawczego Leśnictwa.
  Proponowany nowy promotor: prof. dr hab. DOROTA DOBROWOLSKA z Zakładu Ekologii Lasu Instytutu Badawczego Leśnictwa.
  Proponowany promotor pomocniczy: dr JAKUB GRYZ z Zakładu Ekologii Lasu Instytutu Badawczego Leśnictwa.
 6. Wyznaczenie komisji egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim mgr ELŻBIETY KARMIŁOWICZ.
 7. Wyznaczenie komisji egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim mgr. inż. SYLWESTRA KOWALCZUKA.
 8. Wyznaczenie komisji egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim mgr. inż. ADAMA WÓJCICKIEGO.
 9. Przedłużenie okresu pobierania stypendium habilitacyjnego przez dr. inż. MARCINA KLISZA.
 10. Przyznanie stypendium doktorskiego mgr inż. KATERYNIE FYAŁKOWSKIEJ.
 11. Przyznanie stypendium doktorskiego mgr. inż. PIOTROWI MROCZKOWI.
 12. Opinia w sprawie Planu badań naukowych, prac rozwojowych i usługowych oraz pozostałej działalności Instytutu wraz z planem przychodów na rok 2018.
 13. Opinia w sprawie powierzenia dr IZABELI SONDEJ funkcji zastępcy kierownika Zakładu Lasów Naturalnych IBL.
 14. Delegowanie trzech przedstawicieli RN IBL do Komisji ds. nagród rocznych dyrektora IBL.
 15. Delegowanie przedstawiciela RN IBL do Komisji ds. nagród kwartalnych dyrektora IBL.
 16. Przyjęcie protokołu z 12. posiedzenia RN IBL.
 17. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
Translate »