XVI posiedzenie RN IBL

Porządek obrad z 16. posiedzenia
Rady Naukowej Instytutu Badawczego Leśnictwa,
25 kwietnia 2019 r.

 1. Opinia w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie dr hab. IWONIE SKRZECZ tytułu profesora nauk leśnych w dyscyplinie leśnictwo.
 2. Opinia w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie dr hab. DOROCIE HILSZCZAŃSKIEJ tytułu profesora nauk leśnych w dyscyplinie leśnictwo.
 3. Opinia w sprawie przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr. PAWŁA ZARZYŃSKIEGO.
  Tytuł osiągnięcia naukowego : Naturalne substancje fenolowe występujące w drewnie oraz perspektywy ich wykorzystania do ochrony drewna drzew – pomników przyrody przed rozkładem przez grzyby.
 4. Opinia w sprawie przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr. inż. ANDRZEJA BOCZONIA.
  Tytuł osiągnięcia naukowego : Susze glebowe na terenach leśnych w warunkach zmian klimatu.
 5. Opinia w sprawie przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr. inż. ALEKSANDRA RACHWALDA.
  Tytuł osiągnięcia naukowego : Nietoperze w ekosystemie leśnym pozostającym pod wpływem czynników pochodzenia antropogenicznego.
 6. Opinia w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. inż. ARTURA ZARZECKIEGO.
  Proponowany tytuł rozprawy: „Ocena wpływu wybranych czynników warunkujących inicjację odnowień naturalnych sosny zwyczajnej pod okapem drzewostanu”.
  Proponowany promotor: dr hab. Włodzimierz Buraczyk z Wydziału Leśnego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego.
 7. Opinia w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr inż. MAŁGORZATY MATRAS-ZARZECKIEJ.
  Proponowany tytuł rozprawy: „Zmienność rodowa cech jakościowych i ilościowych potomstwa drzew matecznych sosny zwyczajnej z 1 Regionu Testowania”.
  Proponowany promotor: dr hab. Włodzimierz Buraczyk z Wydziału Leśnego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego.
 8. Opinia w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. TOMASZA HYCZY.
  Proponowany tytuł rozprawy: „Wykorzystanie danych przestrzennych w detekcji obszarów leśnych w kontekście wybranych definicji lasu”.
  Proponowany promotor: dr hab. Krzysztof Stereńczak z Zakładu Geomatyki Instytutu Badawczego Leśnictwa.
 9. Opinia w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. MACIEJA LISIEWICZA.
  Proponowany tytuł rozprawy: „ Wykorzystanie analizy rozkładu chmury punktów do korekty metod detekcji pojedynczych drzew”.
  Proponowany promotor: dr hab. Krzysztof Stereńczak z Zakładu Geomatyki Instytutu Badawczego Leśnictwa.
  Proponowany promotor pomocniczy: dr Agnieszka Kamińska z Zakładu Geomatyki Instytutu Badawczego Leśnictwa.
 10. Opinia w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr inż. KAROLINY PARKITNEJ.
  Proponowany tytuł rozprawy: „ Metoda określania faz rozwojowych drzewostanów naturalnych przy wykorzystaniu danych teledetekcyjnych „.
  Proponowany promotor: dr hab. Krzysztof Stereńczak z Zakładu Geomatyki Instytutu Badawczego Leśnictwa.
  Proponowany promotor pomocniczy: dr Agnieszka Kamińska z Zakładu Geomatyki Instytutu Badawczego Leśnictwa.
 11. Opinia w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. inż. GRZEGORZA KROKA.
  Proponowany tytuł rozprawy: „ Szacowanie miąższości drzew na poziomie powierzchni próbnej przy pomocy technologii naziemnego skanowania laserowego „.
  Proponowany promotor: dr hab. Krzysztof Stereńczak z Zakładu Geomatyki Instytutu Badawczego Leśnictwa.
  Proponowany promotor pomocniczy: dr inż. Bartłomiej Kraszewski z Zakładu Geomatyki Instytutu Badawczego Leśnictwa.
 12. Opinia w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. inż. ROMANA KRZYSZTOFA.
  Proponowany tytuł rozprawy: „ Związek cech drzewostanu z występowaniem odnowień naturalnych jadły w warunkach Beskidu Wyspowego”.
  Proponowany promotor: dr hab. Jerzy Skrzyszewski z Wydziału Leśnego Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie.
 13. Opinia w sprawie przedłużenia okresu pobierania stypendium habilitacyjnego przez dr. inż. SZYMONA JASTRZĘBOWSKIEGO.
 14. Opinia w sprawie przyznania stypendium doktorskiego mgr. inż. PIOTROWI BUDNIAKOWI.
 15. Przyjęcie protokołu z 15. posiedzenia RN IBL.
 16. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
Translate »