Nabór na studia podyplomowe pt. „Hodowla selekcyjna i genetyka drzew leśnych”

Instytut Badawczy Leśnictwa ogłasza nabór na studia podyplomowe pt. „Hodowla selekcyjna i genetyka drzew leśnych”. Program studiów obejmuje podstawy genetyki drzew leśnych, hodowlę selekcyjną oraz ochronę bioróżnorodności genetycznej w lasach w kontekście zmian klimatu.

Oferta studiów skierowana jest do właścicieli lasów prywatnych, osób pracujących w administracji PGL LP i parkach narodowych, osób zarządzających lasami różnych form własności w jednostkach samorządowych, a także do przedstawicieli innych zawodów związanych z branżą leśną i ochroną przyrody.

Absolwenci studiów podyplomowych otrzymają wiedzę i narzędzia dotyczące obowiązków, uprawnień oraz możliwości do zarządzania zasobami genetycznymi lasów i przeciwdziałania niekorzystnym skutkom zmian środowiskowych.

Wykłady, ćwiczenia i zajęcia terenowe są realizowane przez najlepszych specjalistów w tej dziedzinie w Polsce! Kooperacja IBL, SGGW, UR w Krakowie, UP w Poznaniu, ID PAN w Kórniku oraz niektórych jednostek PGL LP – gwarantuje różnorodność problematyki i wszechstronność zdobytej wiedzy!

Jodły
Ramowy Program Studiów Podyplomowych „Hodowla selekcyjna i genetyka drzew leśnych”:
 • Wprowadzenie do genetyki i selekcji drzew leśnych:
  Historia badań genetycznych w leśnictwie,
  Nasiennictwo leśne w selekcji drzew leśnych,
  Wykorzystanie badań proweniencyjnych w dendrochronologii i innych dziedzinach nauk leśnych.
 • Genetyka molekularna w badaniach leśnych: 
  Podstawy genetyki molekularnej
  Zmienność genetyczna populacji drzew leśnych na poziomie markerów neutralnych,
  Drogi migracji i grupowanie populacji pod względem zmienności genetycznej,
  Systemy kojarzenia drzew leśnych,
  Praktyczne wykorzystanie badań molekularnych,
  Ocena molekularnej zmienności próbek materiału roślinnego i weryfikacja plantacji nasiennych,
  Systemy certyfikacji w leśnictwie z wykorzystaniem DNA.
 • Genetyka ilościowa i program testowania:
  Podstawy genetyki cech ilościowych,
  Ocena wartości hodowlanej – metodyka doświadczeń w badaniach rodowych,
  Obecnie realizowany „Program…na lata 2011-2035″,
  Możliwy zysk genetyczny w programach hodowli selekcyjnej,
  Program testowania – cele i dotychczasowe wyniki,
  Metodyka prac selekcyjnych,
  Wykorzystanie efektów prac selekcyjnych w planowaniu kolejnych generacji plantacji nasiennych.
 • Organizacja, tworzenie i zarządzanie bazą nasienną w praktyce: 
  Podstawy organizacji LMP – uwarunkowania prawne,
  Rola Biura Nasiennictwa Leśnego,
  Zasady tworzenia i zarządzania LMP,
  Szkółka kontenerowa,
  Wyłuszczarnia nasion.
 • Leśne zasoby genowe – tworzenie, zarządzanie i ochrona:
  Ochrona zmienności genetycznej w Bankach Genów,
  Aktywne i pasywne metody ochrony in-situ,
  Europejskie programy ochrony zmienności genetycznej,
  Archiwum klonów i plantacje zachowawcza jako przykłady obiektów zachowawczych,
  Programy restytucji populacji drzew leśnych w LP,
  Ochrona zmienności genetycznej w parkach narodowych.
 • Powiązania hodowli selekcyjnej:
  Możliwości dostosowania do zmian środowiskowych i klimatu poprzez działania z hodowli selekcyjnej,
  Selekcja odpornościowa i do celów specjalnych,
  Hodowla lasu a hodowla selekcyjna,
  Monitoring lasu a hodowla selekcyjna.

 

Informacje szczegółowe:

Czas trwania: 2 semestry

Rozpoczęcie: luty 2022 r.

Czesne: 3500 PLN/semestr

Wymagania dla kandydatów: dyplom ukończenia studiów (jeden z wymienionych: inż.; lic.; mgr; mgr inż.)

Zgłoszenia chętnych przyjmujemy do 10.01.2022 r. Liczba miejsc ograniczona!

Kontakt: Kierownik Studiów Podyplomowych „Hodowla selekcyjna i genetyka drzew leśnych” – dr hab. Jan Kowalczyk, tel. 22 7150 473, e-mail: J.Kowalczyk@ibles.waw.pl

Translate »