Jan Matras

Instytut Badawczy Leśnictwa, Zakład Hodowli Lasu i Genetyki Drzew Leśnych, ul. Braci Leśnej 3, Sękocin Stary, 05-090 Raszyn;

Artykuły

Folia Forestalia Polonica

Brak powiązanych wpisów

Artykuły

Leśne Prace Badawcze

Realizacja ochrony leśnych zasobów genowych i hodowli selekcyjnej drzew w lasach państwowych w latach 1991–1999

Realization of the program of gene conservation and breeding of the forest tree species in state forests in the period 1991–1999

Autorzy: Matras J.

Zróżnicowanie gęstości drewna populacji świerka na powierzchni doświadczalnej w Knyszynie w relacji do zróżnicowania populacji matecznych

Variability of wood specific gravity among Norway spruce populations and the heritability of this feature for populations from the Knyszyn experimental plot

Autorzy: Matras J.

Badania proweniencyjne modrzewia prowadzone przez Instytut Badawczy Leśnictwa w latach 1948–2000

Provenance studies of the Forest Research Institute on the European larch in 1948–2000

Autorzy: Matras J.

Wzrost polskich populacji świerka pospolitego (Picea abies Karst.) w doświadczeniu IUFRO 1972

Growth and development of Polish provenances of Norway spruce (Picea abies Karst.) in the IUFRO 1972 experiment

Autorzy: Matras J.

Długookresowe badania dynamiki wzrostu pochodzeń świerka pospolitego (Picea abies Karst.)

Long term research on dynamics of growth of Norway spruce (Picea abies Karst.) provenances

Autorzy: Matras J.

Translate »