Marcin Klisz

Instytut Badawczy Leśnictwa, Zakład Hodowli Lasu i Genetyki Drzew Leśnych, ul. Braci Leśnej 3, Sękocin Stary, 05-090 Raszyn;
Tel. +48 22 7150352, fax +48 22 7200397, e-mail: m.klisz@ibles.waw.pl

Pracownik IBL Marcin Klisz
Pełna lista publikacji - ORCID

Artykuły

Folia Forestalia Polonica

Brak powiązanych wpisów

Artykuły

Leśne Prace Badawcze

Translate »