Zmienność wzrostu promieniowego czterech proweniencji świerka pospolitego w warunkach środkowej Polski

Variation of radial growth of four Norway spruce provenances in central Poland

Autorzy

 • Marcin Klisz Instytut Badawczy Leśnictwa, Zakład Hodowli Lasu i Genetyki Drzew Leśnych, ul. Braci Leśnej 3, Sękocin Stary, 05-090 Raszyn;
  Tel. +48 22 7150352, fax +48 22 7200397, e-mail: m.klisz@ibles.waw.pl
 • Szymon Jastrzębowski Instytut Badawczy Leśnictwa, Zakład Hodowli Lasu i Genetyki Drzew Leśnych, Sękocin Stary, ul. Braci Leśnej 3,05-090 Raszyn
  Tel. +48 22 7150474, e-mail: s.jastrzebowski@ibles.waw.pl
 • Longina Chojnacka-Ożga Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Leśny, Katedra Hodowli Lasu,
  ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa, Polska
 • Jan Kowalczyk Instytut Badawczy Leśnictwa, Zakład Hodowli Lasu i Genetyki Drzew Leśnych
  ul. Braci Leśnej 3, Sękocin Stary, 05-090 Raszyn

Abstrakt

The purpose of this study was to determine the growth variability of four provenances of Picea abies on experimental plots in the Wyszków Forest District, central Poland. The experiment was established as a system of random blocks with four repetitions per block. We selected 48 trees from each provenance and the increment cores were colected from sample trees. Standard measurements of the width of annual increments were performed using the WinDendro software. Raw data was then indexed and subject to dendroclimatic analyses based on the average monthly temperatures and precipitation of the period from 1969 to 2012. Furthermore, the COFECHA software was used to check the consistency of the data and to determine the pointer years. High data consistency as well as growth variability of particular provenances in response to climatic conditions were observed. The results obtained here will allow for an improved selection of populations best suited for growing in the climate of central Poland.

DOI 10.1515/frp-2015-0006
Source Leśne Prace Badawcze, 2015, 76 (1): 59–65.
Print ISSN 1732-9442
Online ISSN
2082-8926
Type of article
Original article
Original title
Zmienność wzrostu promieniowego czterech proweniencji świerka pospolitego w warunkach środkowej Polski
Publisher Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary, Poland
Date 2015, March

in Polish:

in English:

Translate »