dr hab. Marzena Niemczyk

Telefon

+48 22 7150 681

E-mail

M.Niemczyk@ibles.waw.pl

Stanowisko

Profesor IBL

Organizacja

Instytut Badawczy Leśnictwa

Jednostka organizacyjna

Zakład Hodowli Lasu i Genetyki Drzew Leśnych

Adres

ulica Braci Leśnej nr 3
Sękocin Stary
05-090 Raszyn
Budynek "D"
Pokój nr 6C

Profil Autora Marzena Niemczyk
ORCID
Profile społecznościowe

         

2001
Uzyskanie tytułu magistra inżyniera leśnictwa na Wydziale Leśnym Akademii Rolniczej im. A. Cieszkowskiego w Poznaniu.
2006
Uzyskanie stopnia doktora nauk leśnych na Wydziale Leśnym Akademii Rolniczej im. A. Cieszkowskiego w Poznaniu.
2021
Uzyskanie stopnia doktora habilitowanego nauk rolniczych w dyscyplinie nauki leśne w Instytucie Badawczym Leśnictwa.

  • Hodowla lasu
  • Selekcja drzew leśnych
  • Nasiennictwo i szkółkarstwo
  • Fizjologia roślin
Translate »