dr Aleksandra Tadeusiak

Telefon

+48 22 7150 412

E-mail

A.Tadeusiak@ibles.waw.pl

Stanowisko

Adiunkt

Organizacja

Instytut Badawczy Leśnictwa

Jednostka organizacyjna

Zakład Ekologii Lasu

Adres

ulica Braci Leśnej nr 3
Sękocin Stary
05-090 Raszyn
Budynek „F"
Pokój nr 202

Profile społecznościowe

2009
Uzyskanie tytułu magistra na Wydziale Rolnictwa i Biologii SGGW w Warszawie.
2016
Uzyskanie stopnia doktora na Wydziale Nauk o Zwierzętach SGGW w Warszawie.

  • Ekologia gryzoni
  • Ekologia behawioralna ze szczególnym wyróżnieniem zachowań rozrodczych

 2015-2017
Użytkowanie przestrzeni a pokrewieństwo w populacjach nadrzewnych gryzoni – przykład popielicy (Glis glis), 2015-2017, kierownik.
2013-2016
Znaczenie wczesno-letniego pokarmu na rozród, kondycję i przeżywalność osobników oraz dynamikę populacji popielic (Glis glis), 2013-2016, wykonawca.
2011-2015
Porównanie cech fizjologicznych, behawioralnych i morfologicznych oraz sukcesu rozrodczego samców migrujących i osiadłych w populacji nornika północnego (Microtus oeconomus), Grant Narodowego Centrum Nauki, 2011-2015, wykonawca.

2012
Monitoring wpływu realizowanych w Biebrzańskim Parku Narodowym zabiegów ochronnych na drobne ssaki, Polskie Towarzystwo Służb Ochrony Przyrody, 2012, wykonawca.

Translate »