dr hab. Andrzej Boczoń

Telefon

22 71 50 535

E-mail

A.Boczon@ibles.waw.pl

Stanowisko

Profesor Instytutu

Organizacja

Instytut Badawczy Leśnictwa

Jednostka organizacyjna

Zakład Ekologii Lasu

Adres

ul. Braci Leśnej 3
Sękocin Stary
05-090 Raszyn
Budynek "C"
Pokój nr 108

Profil Autora Andrzej Boczoń
ORCID
Profile społecznościowe

     

1997
Uzyskanie tytułu magistra inżyniera leśnictwa na Wydziale Leśnym SGGW w Warszawie.
2003
Uzyskanie stopnia doktora w zakresie kształtowania środowiska na Wydziale Inżynierii i Kształtowania Środowiska SGGW w Warszawie.
2012
Studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie projektami badawczymi współfinansowanymi z funduszy europejskich.

  • Gospodarka wodna drzew leśnych i drzewostanów
  • Rekultywacja terenów poprzemysłowych
  • Zmiany stosunków wodnych w leśnych terenach mokradłowych
  • Hydrologia leśna
  • Regulacja stosunków wodnych

2017 
V International Conference „Forest and Water”, Supraśl, 12-14 września 2017 r.

2014
IV International Conference „Forest and Water”, Smardzewice, 16-18 październik 2014 r.

2008
III International Conference „Forest and Water”, Mrągowo, 14-17.09.2008 r. 

2007
Warsztaty naukowe dla potencjalnych użytkowników systemów nauczania opracowanych w ramach projektu: Leonardo Da Vinci, Pilot projects, WALTER, SK/05/B/F/PP – 177435: „Teaching and learning in Virtual Learning Environment for Water Management”. 17-19.10. 2007 r., Nałęczów.

2005
International Summer School: Assessing of soil and water conditions in forests. 29 August – 9 September 2005, Sękocin Stary, Białowieża.

2004
Seminarium naukowo-techniczne: Zagrożenia leśnych siedlisk hydrogenicznych w Puszczy Białowieskiej 21 maj 2004 r., Białowieża.

Zachara T., Zajączkowski G., Kaliszewski A., Dobrowolska D., Boczoń A., Paluch R., Ambroży S. 2015. Odnowienie naturalne sosny, świerka i dębu – dziś i w przyszłości. w: Sieropta Z. [ed] Wyzwania i szanse leśnictwa XXI wieku. Międzynarodowa Konferencja Naukowa z okazji Jubileuszu 85-lecia Instytutu Badawczego Leśnictwa = Challenges and opportunities for 21st-century forestry. An International Scientific Conference marking the 85th anniversary of the founding of the Forest Research Institute. Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary.

Boczoń A., Janek M., Pierzgalski E., Tyszka J., Wróbel M., Stolarek A. 2015. Potrzeby, sposoby i efekty zwiększania retencji wodnej w siedliskach leśnych. w: Sierota Z. [ed] Wyzwania i szanse leśnictwa XXI wieku. Międzynarodowa Konferencja Naukowa z okazji Jubileuszu 85-lecia Instytutu Badawczego Leśnictwa = Challenges and opportunities for 21st-century forestry. An International Scientific Conference marking the 85th anniversary of the founding of the Forest Research Institute. Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary.

Gawryś R., Czerepko J., Sokołowski K., Cieśla A., Boczoń A., Paluch R., Wróbel M. 2015. Długookresowe zmiany składu florystycznego naturalnych zbiorowisk leśnych w Puszczy Białowieskiej. w: Sieropta Z. [ed] Wyzwania i szanse leśnictwa XXI wieku. Międzynarodowa Konferencja Naukowa z okazji Jubileuszu 85-lecia Instytutu Badawczego Leśnictwa = Challenges and opportunities for 21st-century forestry. An International Scientific Conference marking the 85th anniversary of the founding of the Forest Research Institute. Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary.

Brandyk A, Majewski G., Kiczko A., Boczoń A., Wróbel M., P. Porretta-Tomaszewska 2016. Ground water levels of a developing wetland implication for water management goals. Environmental Engineering V. Edited by Małgorzata Pawłowska & Lucjan Pawłowski Taylor & Francis Group, 6000 Broken Sound Parkway NW, Suite 300, Boca Raton, FL 33487-2742 CRC Press 2016, Pages 25–32, Print ISBN: 978-1-138-03163-0, eBook ISBN: 978-1-315-28196-4, DOI: 10.1201/9781315281971-5

Boczoń A., Wróbel M., Ptach W. 2009. Wzrost sadzonek i udatność upraw sosny pospolitej na gruncie porolnym po zastosowaniu hydrożelu. Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska PAN, vol. 56. s. 61-68.

Wróbel M., Boczoń A. 2006. Changes of parameters of hydrography network in Bialowieza Forest between 1959 and 2005″. Reports from 9th Lithuanian Conference of Junior Researchers, March 30, 2006 „Science – Future of Lithuania” – „Environmental protection engineering”. VGTU Leidykla Technika 1309, p.425-429.

Boczoń A., Ciepielowski A., Pierzgalski E., Tyszka J. 1999. Wybrane problemy badawcze gospodarowania wodą w lasach., w Materiały I Konferencji Leśnej nt. Stan i perspektywy badań z zakresu hodowli lasu. Sękocin Las, 8-19 maja 1999 r., Instytut Badawczy Leśnictwa, Warszawa.

Translate »