dr inż. Grzegorz Tarwacki

Telefon

+48 22 7150 556

E-mail

G.Tarwacki@ibles.waw.pl

Stanowisko

Główny specjalista

Organizacja

Instytut Badawczy Leśnictwa

Jednostka organizacyjna

Zakład Ochrony Lasu

Adres

ulica Braci Leśnej nr 3
Sękocin Stary
05-090 Raszyn
Budynek "B"
Pokój nr 117

ORCID
Profile społecznościowe

       

1997
Uzyskanie tytułu magistra inżyniera leśnictwa na Wydziale Leśnym SGGW w Warszawie.
1997-2002
Zaoczne studia doktoranckie na Wydziale Leśnym SGGW w Warszawie.
2002
Uzyskanie stopnia doktora nauk leśnych na Wydziale Leśnym SGGW w Warszawie.

  • Ochrona lasu
  • Owady leśne
  • Systematyka i faunistyka chrząszczy z rodziny Carabidae
  • Chrząszcze z rodzin: Buprestidae, Tenebrionidae

Opracowanie metody prognozowania zagrożenia drzewostanów dębowych przez ważniejsze gatunki owadów liściożernych.

Inwentaryzacja przyrodnicza gruntów w zarządzie Lasów Państwowych przebiegających pod liniami elektroenergetycznymi na obszarze pilotażowym i opracowanie koncepcji ich zagospodarowania dla celów gospodarki leśnej i ochrony przyrody.

Krótkoterminowa prognoza występowania ważniejszych szkodników i chorób infekcyjnych drzew leśnych w Polsce w latach 2012-2016.

Translate »