dr Izabela Sondej

Telefon

+48 85 681 2396 wew. 31

E-mail

I.Sondej@ibles.waw.pl

Stanowisko

Kierownik zakładu

Organizacja

Instytut Badawczy Leśnictwa

Jednostka organizacyjna

Zakład Lasów Naturalnych

Adres

ulica Park Dyrekcyjny 6
17-230 Białowieża

ORCID
Profile społecznościowe

 Nauka Polska       

2015
Instytut Zasobów Naturalnych Finlandii (Luke), Joensuu, Finlandia.

2018
Instytut Zasobów Naturalnych Finlandii (Luke), Joensuu, Finlandia.

2023
Uniwersytet Turyński, Turyn, Włochy.

2007
Uzyskanie tytułu magistra biologii, na Wydziale Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Szczecińskiego.

2015
Uzyskanie stopnia doktora nauk biologicznych, na Wydziale Biologii Uniwersytetu Szczecińskiego, praca doktorska pt.: Wpływ buchtowania dzików (Sus scrofa scrofa) na glebowy bank nasion grądu (Tilio-Carpinetum stachyetosum) w Puszczy Białowieskiej.

  • Ekologia lasu
  • Mrówki z grupy Formica rufa
  • Interakcje rośliny-zwierzęta
  • Ekologia leśnych glebowych banków nasion
Translate »