dr inż. Magdalena Janek

Telefon

+48 22 7150 479, 483

E-mail

M.Janek@ibles.waw.pl

Stanowisko

Główny specjalista

Organizacja

Instytut Badawczy Leśnictwa

Jednostka organizacyjna

Zakład Hodowli Lasu i Genetyki Drzew Leśnych

Adres

ul. Braci Leśnej nr 3
Sękocin Stary
05-090 Raszyn
Budynek "C"

ORCID
Translate »