dr inż. Marcin Jachym

Telefon

+48 12 681 90 26

E-mail

M.Jachym@ibles.waw.pl

Stanowisko

Główny specjalista

Organizacja

Instytut Badawczy Leśnictwa

Jednostka organizacyjna

Zakład Lasów Górskich

Adres

ul. Ujastek
7 31-752 Kraków
Pokój nr 219

Profile społecznościowe

   Nauka Polska   

2004
Uzyskanie stopnia doktora nauk leśnych na Wydziale Leśnym SGGW w Warszawie. Praca doktorska pt. „Wpływ parazytoidów na populacje larw zasnuj (Cephalcia spp.) związanych ze świerkiem w okresie międzygradacyjnym”.

  • Ochrona lasów górskich
  • Monitoring i prognozowanie zagrożenia ze strony foliofagów w górach
  • Rośliniarki z rodzaju Cephalcia
  • Możliwości wykorzystania Systemów Informacji Przestrzennej w ochronie lasu
Translate »