prof. dr hab. Tomasz Oszako

Telefon

+48 22 7153 823
+48 22 7150 402

E-mail

T.Oszako@ibles.waw.pl

Stanowisko

Profesor

Organizacja

Instytut Badawczy Leśnictwa

Jednostka organizacyjna

Zakład Ochrony Lasu

Adres

ulica Braci Leśnej nr 3
Sękocin Stary
05-090 Raszyn
Budynek „B"
Pokój nr 112

Profil Autora Tomasz Oszako
ORCID
Profile społecznościowe

         

1989
INRA-Nancy, Laboratoire de Pathology, Francja.
1991 i 1994
Central European University, Department of Environmental Sciences and Policy, Węgry.
1996
Instytut Badań Leśnych (BBA) w Brunszwiku, Niemcy.
1997-1998
Europejski Instytut Leśny w Joensuu (EFI), Finlandia

1983
Uzyskanie tytułu magistra, Wydział Leśny, Szkoła Główna Gospodarstwa Leśnego w Warszawie.
1995
Uzyskanie stopnia doktora nauk leśnych, Instytut Badawczy Leśnictwa.
2010
Uzyskanie stopnia dr. hab. nauk leśnych w Instytucie Badawczym Leśnictwa.
2020
Uzyskanie tytułu profesora.

  • Zjawiska zamierania drzewostanów liściastych, szczególnie dębowych, bukowych i olszowych
  • Udział lęgniowców Oomycetes w zamieraniu sadzonek (szkółki, uprawy) i drzew (drzewostany) oraz możliwości ochrony roślin
  • Ocena zdrowotności drzew i ich ochrona przed grzybami w lasach i zadrzewieniach miejskich
  • Strategia postępowania ochronnego w szkółkach i drzewostanach zagrożonych przez fytoftorozę – nową chorobę wielu gatunków drzew leśnych.
  • Opracowanie metod szybkiego wykrywania i oznaczania ważniejszych patogenów glebowych w szkółkach leśnych oraz klucza do rozpoznawania zagrożeń.
  • Ocena zagrożenia drzewostanów dębowych i bukowych na podstawie występowania glebowych organizmów patogenicznych i symbiontów mikoryzowych.
  • Phytophthora ramorum jako czynnik zagrażający szkółkom, drzewostanom i zadrzewieniom.
Translate »