IV Zimowa Szkoła Leśna przy IBL

„PRZYRODNICZE I GOSPODARCZE ASPEKTY PRODUKCJI ORAZ WYKORZYSTANIA DREWNA – STAN OBECNY I PERSPEKTYWY”. Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary, 20-22 marca 2012 r. (Fot. L. Kruczek, A. Sawicki)

Translate »