Jubileusz 35-lecia KZ NSZZ Solidarność

Uroczystości 35-lecia Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” nr 139. 26 października 2016 r., IBL, Sękocin Stary. Fot. L. Kruczek, A. Sawicki

Translate »