Jubileusz 50-lecia Samodzielnej Pracowni Ochrony Przeciwpożarowej Lasu IBL

Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary, 11 kwietnia 2013 r. (Fot. L. Kruczek, A. Sawicki)

Translate »