Wystawa ceramiki fotografii i malarstwa

Wernisaż ceramiki, fotografii i malarstwa noszący tytuł „WWW.W… w lesie, w parku, w ogrodzie …” autorstwa Grażyny Głuch. Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary, 21 września 2018 r.

Translate »