X zimowa szkoła leśna przy IBL 2018

Zdjęcia z X Sesji Zimowej Szkoły Leśnej przy Instytucie Badawczym Leśnictwa pt. „Współczesne problemy komunikacji społecznej i edukacji w leśnictwie”. Sękocin Stary, 13–15 marca 2018 r. Fot. Artur Sawicki, Leszek Kruczek

Translate »