Aura

2009 rok

Czy Beskidom grozi klęska, jaka spotkała Góry Izerskie?

W latach 80. XX wieku powiedzenie "drzewa umierają stojąc" miało odzwierciedlenie w zamieraniu świerczyn w Górach Izerskich.

Zakłady Azotowe w Puławach na starcie i ponad 40 lat później…

W 1960 r. zapadła decyzja o lokalizacji Zakładów Azotowych na powierzchni 1000 ha, jednego z największych kompleksów leśnych w bliskim sąsiedztwie Puław…

Zakłady Azotowe w Puławach na starcie i ponad 40 lat później…

W 1960 r. zapadła decyzja o lokalizacji Zakładów Azotowych na powierzchni 1000 ha, jednego z największych kompleksów leśnych w bliskim sąsiedztwie Puław…

2010 rok

Ektrownia Kozienice a środowisko leśne 1

Antropopresja to proces, którego skutki są dalekosiężne, a jego wpływ na ekosystemy o złożonej strukturze należy badać przez wiele lat...

Elektrownia Kozienice a środowisko leśne

Antropopresja to proces, którego skutki są dalekosiężne, a jego wpływ na ekosystemy o złożonej strukturze należy badać przez wiele lat...

Ektrownia Kozienice a środowisko leśne 2

2011 rok

Lasy bogactwo różnorodności i ich znaczenie (MRL)

Rok 2011 został ogłoszony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ Międzynarodowym Rokiem Lasów. Te najbardziej złożone ekosystemy lądowe pełnia na naszej planecie wyjątkową funkcję.

Lasy bogactwo różnorodności i ich znaczenie

Rok 2011 został ogłoszony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ Międzynarodowym Rokiem Lasów. Te najbardziej złożone ekosystemy lądowe pełnia na naszej planecie wyjątkową funkcję.

2012 rok

Sieć obszarów Natura 2000 w polskich realiach (Natura)

Europejska Sieć Ekologiczna Natura 2000 stała się faktem i chociaż istnieje w naszym kraju od szeregu lat, to jednak wiedza na temat tej formy ochrony przyrody w Polsce wciąż jest wyjątkowo skąpa.

Sieć obszarów Natura 2000 w polskich realiach

Europejska Sieć Ekologiczna Natura 2000 stała się faktem i chociaż istnieje w naszym kraju od szeregu lat, to jednak wiedza na temat tej formy ochrony przyrody w Polsce wciąż jest wyjątkowo skąpa.

Translate »