Materiały dla członków RN IBL

Badania naukowe

plany badań naukowych i prac rozwojowych, sprawozdania z działalności naukowej, inne dokumenty

Sprawy osobowe

ocena dorobku naukowego pracowników, zatrudnianie pracowników na stanowiska naukowe, kandydaci na stanowiska kierownicze

Projekty dokumentów związanych z działalnością IBL

statut, regulamin organizacyjny, inne

Opinie dotyczące spraw finansowych IBL

sprawozdania finansowe, plan finansowy i jego zmiany, podział zysku IBL, różne fundusze, inne

Translate »