XV posiedzenie RN IBL

W dniu 16 października 2014 r. odbyło się XV posiedzenie Rady Naukowej Instytutu Badawczego Leśnictwa, kadencji 2012-2016. Obrady prowadził prof. dr hab. Tomasz Borecki – Przewodniczący RN IBL.

Porządek obrad 15. posiedzenia
Rady Naukowej Instytutu Badawczego Leśnictwa
16 października 2014 r.

 1. Przyjęcie recenzji i dopuszczenie do publicznej obrony rozprawy doktorskiej
  mgr inż. ANNY KOWALSKIEJ.
  Tytuł rozprawy doktorskiej: „Rola drzewostanu w przemianach składu chemicznego wód opadowych”.
  Promotor rozprawy doktorskiej:  prof. dr hab. Żaneta Polkowska z Politechniki Gdańskiej
  Recenzenci:
  dr hab. Aleksander Astel (nauki chemiczne, chemia analityczna, chemometria)
  z Akademii Pomorskiej w Słupsku,
  dr hab. Stanisław Małek (nauki leśne, ekologia lasu, ochrona środowiska)
  z Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
 1. Wszczęcie przewodu doktorskiego oraz wyznaczenie promotora rozprawy doktorskiej mgr EWY FRONCZAK.
  Tytuł rozprawy doktorskiej: „Parametry siedliskowe i drzewostanowe jako wyznaczniki wielkości i dynamiki odpływów wezbraniowych w zlewniach leśnych”.
  Promotor rozprawy doktorskiej: dr hab. Jan Tyszka z IBL 
 1. Przedłużenie okresu pobierania stypendium doktorskiego pracownikom IBL:
  mgr inż. ALEKSANDRZE ROSIE-GRUSZECKIEJ,
  mgr inż. JOANNIE SZEWCZYKIEWICZ.
 1. Ocena dorobku naukowego pracowników IBL:
  dr hab. DOROTY DOBROWOLSKIEJ,
  dr hab. JUSTYNY NOWAKOWSKIEJ.
 1. Opinia w sprawie zatrudnienia na stanowisko asystenta w IBL:
  mgr. inż. MARIUSZA CIESIELSKIEGO w Zakładzie Zarzadzania Zasobami Leśnymi,
  mgr IZABELI SONDEJ w Zakładzie Lasów Naturalnych.
 1. Opinia w sprawie Regulaminu ustalania i przyznawania świadczeń z Funduszu Stypendialnego w Instytucie Badawczym Leśnictwa oraz delegowanie 3 osób z IBL do Komisji Stypendialnej:
  dr. hab. JANA KOWALCZYKA,
  dr. JAKUBA GRYZA,
  mgr inż. ALEKSANDRY ROSY-GRUSZECKIEJ.
 1. Wybór Przewodniczącego Zespołu ds. oceny pracowników Instytutu Badawczego Leśnictwa: dr. hab. ZBIGNIEWA BOROWSKIEGO.
 1. Opinia w sprawie Regulaminu oceny działalności naukowej i zawodowej pracowników naukowych Instytutu Badawczego Leśnictwa.
 1. Opinia w sprawie Regulaminu oceny działalności zawodowej pracowników inżynieryjno-technicznych, bibliotecznych i dokumentacji naukowej, administracyjnych oraz obsługi Instytutu Badawczego Leśnictwa.
 1. Wybór dwóch przedstawicieli RN IBL do Kolegium Wydawniczego IBL spośród pracowników Instytutu:
  dr. WOJCIECHA GILA,
  dr hab. JANUSZA KOCELA.
Translate »