XVI posiedzenie RN IBL

W dniu 04 grudnia 2014 r. odbyło się XVi posiedzenie Rady Naukowej Instytutu Badawczego Leśnictwa, kadencji 2012-2016. Obrady prowadził prof. dr hab. Tomasz Borecki – Przewodniczący RN IBL.

Porządek obrad 16. posiedzenia
Rady Naukowej Instytutu Badawczego Leśnictwa
4 grudnia 2014 r.

 1. Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. ANNY KOWALSKIEJ.
  Tytuł rozprawy doktorskiej: „Rola drzewostanu w przemianach składu chemicznego wód opadowych”.
  Promotor rozprawy doktorskiej:  prof. dr hab. Żaneta Polkowska z Politechniki Gdańskiej
  Recenzenci:
  dr hab. Aleksander Astel z Akademii Pomorskiej w Słupsku,
  dr hab. Stanisław Małek z Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
 1. Przyjęcie recenzji i dopuszczenie do publicznej obrony rozprawy doktorskiej
  mgr. inż. BARTŁOMIEJA PERETA.
  Tytuł rozprawy doktorskiej: „Wartościowanie działań gospodarstwa leśnego w zakresie ochrony zasobów przyrody na przykładzie Nadleśnictwa Kolbuszowa”.
  Promotor rozprawy doktorskiej:  prof. dr hab. Andrzej Grzywacz
  Recenzenci:
  dr hab. Lech Płotkowski ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,
  dr hab. Janusz Kocel z Instytutu Badawczego Leśnictwa.
 1. Wszczęcie przewodu doktorskiego i wyznaczenie promotorów pracy doktorskiej mgr. inż. MARIUSZA KAPSY.
  Tytuł rozprawy doktorskiej: „Zróżnicowanie genetyczne sosny limby (Pinus cembra L.) z wybranych stanowisk z Tatr na podstawie cech potomstwa”.
  Promotor rozprawy doktorskiej:  prof. dr hab. Stanisław Niemtur z Instytutu Badawczego Leśnictwa.
  Promotor pomocniczy: dr inż. Jacek Banach z Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.  
 1. Wszczęcie przewodu doktorskiego i wyznaczenie promotorów pracy doktorskiej mgr. inż. MIŁOSZA TKACZYKA.
  Tytuł rozprawy doktorskiej: „Rola gatunków z rodzaju Phytophthora w zamieraniu drzewostanów dębowych na terenie Płyty Krotoszyńskiej”.
  Promotor rozprawy doktorskiej: dr hab. Tomasz Oszako z Instytutu Badawczego Leśnictwa.
  Promotor pomocniczy: dr inż. Robert Tomusiak ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,
 1. Przyznanie stypendium doktorskiego mgr DANUCIE LOTZ.
 1. Zatwierdzenie Regulaminu oceny działalności naukowej i zawodowej pracowników naukowych Instytutu Badawczego Leśnictwa.
 1. Zatwierdzenie Regulaminu przyznawania Medalu im. Jana Teodora Hausbrandta Instytutu Badawczego Leśnictwa za zasługi dla rozwoju nauk leśnych.
 1. Opinia w sprawie powierzenia dr hab. JUSTYNIE NOWAKOWSKIEJ funkcji kierownika Laboratorium Biologii Molekularnej.
 1. Opinia w sprawie powierzenia mgr MAŁGORZACIE BRZOZOWSKIEJ funkcji kierownika Sekretariatu.
 1. Wyznaczenie komisji egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim mgr inż. ALEKSANDRY ROSY-GRUSZECKIEJ.
 1. Przyjęcie protokołu z 15. posiedzenia RN IBL.
 1. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
Translate »