VII posiedzenie RN IBL

Porządek obrad z 7. posiedzenia
Rady Naukowej Instytutu Badawczego Leśnictwa kadencji 2017-2021
19 kwietnia 2018 r.

 1. Opinia w sprawie Planu finansowego Instytutu Badawczego Leśnictwa na 2018 r.
 2. Opinia w sprawie Sprawozdania finansowego Instytutu Badawczego Leśnictwa za 2017 r.
 3. Opinia w sprawie podziału zysku za 2017 r.
 4. Opinia w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. MICHAŁA STEBNICKIEGO.
  Proponowany tytuł rozprawy: „Wpływ funduszu leśnego w kształtowaniu równowagi finansowej jednostek Lasów Państwowych – Nadleśnictwa”.
  Proponowany promotor: prof. dr hab. JERZY HAUSNER z Wydziału Gospodarki
  i Administracji Przestrzennej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
 5. Opinia w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. inż. PIOTRA KOMOROWSKIEGO.
  Proponowany tytuł rozprawy: „Społeczna odpowiedzialność leśnictwa na przykładzie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie”.
  Proponowany promotor: dr hab. JANUSZ KOCEL z Zakładu Zarządzania Zasobami Leśnymi Instytutu Badawczego Leśnictwa.
 6. Wyznaczenie recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. inż. SŁAWOMIRA KRYŻARA
  pt. „Wpływ struktury drzewostanu na różnorodność gatunkową fitocenozy podgórskiej dąbrowy acydofilnej Luzulo luzuloidis – Quercetum Hartm. 1953″.
 7. Opinia w sprawie przyznania i przedłużenia stypendiów habilitacyjnych oraz doktorskich
 8. Dyskusja nad regulaminem oraz programem przedmiotowym Niestacjonarnych Studiów Doktoranckich w IBL.
 9. Opinia w sprawie zatrudnienia mgr. inż. MARCINA OSTASIEWICZA na stanowisko asystenta do  Zakładu Ochrony Lasu IBL.
Translate »