VIII posiedzenie RN IBL

Porządek obrad z 8. posiedzenia
Rady Naukowej Instytutu Badawczego Leśnictwa kadencji 2017-2021
10 maja 2018 r.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie poparcia wniosku o nadanie dr hab. DOROCIE DOBROWOLSKIEJ tytułu profesora nauk leśnych.
 2. Podjęcie uchwały o nadaniu dr. inż. KRZYSZTOFOWI STEREŃCZAKOWI stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk leśnych w dyscyplinie leśnictwo.
 3. Opinia w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. inż. PIOTRA KOMOROWSKIEGO.
  Proponowany tytuł rozprawy: „Optymalizacja standardu społecznej odpowiedzialności gospodarki leśnej na poziomie regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych”.
  Proponowany promotor: dr hab. JANUSZ KOCEL z Zakładu Zarządzania Zasobami Leśnymi Instytutu Badawczego Leśnictwa.
  Proponowany promotor pomocniczy: DR INŻ. EMILIA WYSOCKA-FIJOREK z Zakładu Zarządzania Zasobami Leśnymi Instytutu Badawczego Leśnictwa.
 4. Opinia w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. inż. mgr. inż. RAFAŁA BANULA.
  Proponowany tytuł rozprawy: „Struktury populacji biegaczowatych na terenach między lasami o różnym składzie gatunkowym”.
  Proponowany promotor: dr hab. JAKUB BORKOWSKI z Katedry Leśnictwa i Ekologii Lasu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
 5. Opinia w sprawie zmiany tytułu rozprawy doktorskiej mgr. inż. SŁAWOMIRA KRYŻARA.
 6. Wyznaczenie komisji egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim mgr. inż. SŁAWOMIRA KRYŻARA.
 7. Wyznaczenie komisji egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim mgr. inż. PIOTRA KOMOROWSKIEGO.
 8. Wyznaczenie komisji egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim mgr. inż. MATEUSZA GARBACZA.
 9. Wyznaczenie komisji egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim mgr. MICHAŁA STEBNICKIEGO.
 10. Wyznaczenie komisji egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim mgr. KRZYSZTOFA MICHALSKIEGO.
 11. Opinia w sprawie powołania dr. hab. KRZYSZTOFA STEREŃCZAKA na stanowisko zastępcy dyrektora IBL ds. naukowo-badawczych.
 12. Wyznaczenie recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. inż. SŁAWOMIRA KRYŻARA.
 13. Wyznaczenie recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. inż. MIŁOSZA TKACZYKA.
 14. Opinia w sprawie wyznaczenia promotora pomocniczego w rozprawie doktorskiej mgr. MICHAŁA STEBNICKIEGO.
 15. Opinie w sprawie przedłużenia okresu pobierania stypendiów habilitacyjnych.
 16. Opinie w sprawie przedłużenia okresu pobierania stypendiów doktorskich.
 17. Opinia w sprawie przedłużenia okresu pełnienia funkcji kierownika:
  dr. hab. ZBIGNIEWOWI BOROWSKIEMU z Zakładu Ekologii Lasu,
  dr. inż. MARKOWI JABŁOŃSKIEMU z Zakładu Zarządzania Zasobami Leśnymi,
  dr. hab. RAFAŁOWI PALUCHOWI z Zakładu Lasów Naturalnych,
  dr hab. IWONIE SKRZECZ z Zakładu Ochrony Lasu.
 18. Opinia w sprawie przedłużenia okresu pełnienia funkcji zastępcy kierownika:
  dr. inż. ADAMOWI CIEŚLI z Zakładu Ekologii Lasu,
  dr. inż. WOJCIECHOWI GILOWI z Zakładu Hodowli Lasu i Genetyki Drzew Leśnych,
  dr. inż. ADAMOWI KALISZEWSKIEMU z Zakładu Zarządzania Zasobami Leśnymi.
 19. Opinia w sprawie Sprawozdania z działalności Instytutu Badawczego Leśnictwa w 2017 r.
 20. Powołanie Komisji VI edycji Niestacjonarnych Studiów Doktoranckich w Instytucie Badawczym Leśnictwa.
 21. Wyznaczenie przedstawiciela RN IBL do Komisji ds. podziału środków z Funduszu Badań Własnych oraz dotacji na działalność statutową.
Translate »