X posiedzenie RN IBL

Porządek obrad
10. posiedzenia Rady Naukowej Instytutu Badawczego Leśnictwa,
kadencji 2017-2021, 25 października 2018 r.

 1. Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. MIŁOSZA TKACZYKA.
  Tytuł rozprawy: Rola gatunków z rodzaju Phytophthora w zamieraniu drzewostanów dębowych na terenie Płyty Krotoszyńskiej.
  Promotor: dr hab. TOMASZ OSZAKO z Zakładu Ochrony Lasu Instytutu Badawczego Leśnictwa.
  Promotor pomocniczy: dr inż. ROBERT TOMUSIAK  z Wydziału Leśnego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.
  Recenzenci:
  dr hab. MARTA ALEKSANDROWICZ-TRZCIŃSKA z Wydziału Leśnego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.
  prof. dr hab. MAŁGORZATA MAŃKA z Wydziału Leśnego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
 2. Opinia w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr ANETY MODZELEWSKIEJ.
  Tytuł rozprawy: „Zastosowanie wieloczasowych lotniczych danych hiperspektralnych w określaniu składu gatunkowego zróżnicowanych lasów strefy umiarkowanej”.
  Promotor: dr hab. KRZYSZTOF STEREŃCZAK z Zakładu Geomatyki Instytutu Badawczego Leśnictwa.
  Promotor pomocniczy: dr FABIAN FASSNACHT z Instytutu Geografii
  i Geoekologii Instytutu Technologii w Karlsruhe, Niemcy.
 3. Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. SŁAWOMIRA KRYŻARA.
  Tytuł rozprawy: Wpływ struktury drzewostanu na różnorodność gatunkową fitocenozy podgórskiej dąbrowy acidofilnej Luzulo luzuloidisQuercetum petraeae Hilitzer 1932.
  Promotor: dr hab. JANUSZ CZEREPKO z Zakładu Ekologii Lasu Instytutu Badawczego Leśnictwa.
  Recenzenci:
  dr hab. PAWEŁ RUTKOWSKI z Wydziału Leśnego Uniwersytetu Przyrodniczego
  w Poznaniu,
  dr hab. JERZY SKRZYSZEWSKI z Wydziału Leśnego Uniwersytetu Rolniczego
  im. H. Kołłątaja w Krakowie.
 4. Opinia w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. inż. MIŁOSZA MIELCARKA.
  Tytuł rozprawy: „Wpływ technologii pozyskania chmury punktów oraz metody przetwarzania danych na dokładność określania wysokości drzew na podstawie Wysokościowego Modelu Koron”.
  Promotor: dr hab. KRZYSZTOF STEREŃCZAK z Zakładu Geomatyki Instytutu Badawczego Leśnictwa.
 5. Opinia w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. inż. MARIUSZA CIESIELSKIEGO.
  Tytuł rozprawy: „Waloryzacja potencjału rekreacyjnego terenów leśnych przy wykorzystaniu danych przestrzennych”.
  Promotor: dr hab. KRZYSZTOF STEREŃCZAK z Zakładu Geomatyki Instytutu Badawczego Leśnictwa.
 6. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
Translate »