XXIV posiedzenie RN IBL

Porządek obrad 24. posiedzenia
Rady Naukowej Instytutu Badawczego Leśnictwa
18 czerwca 2020 r.

 1. Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. MARKA RZOŃCY.
  Tytuł rozprawy: „Zróżnicowanie wiosennego rozwoju pąków a wzrost wybranych rodów modrzewia europejskiego (Larix decidua Mill.)”.
  Promotor: dr hab. Jan Kowalczyk, prof. IBL z Zakładu Hodowli Lasu i Genetyki Drzew Leśnych Instytutu Badawczego Leśnictwa w Sękocinie Starym.
  Promotor pomocniczy: dr inż. Tomasz Wojda z Zakładu Hodowli Lasu i Genetyki Drzew Leśnych Instytutu Badawczego Leśnictwa w Sękocinie Starym.
  Recenzenci:
  dr hab. Kinga Skrzyszewska z Wydziału Leśnego Uniwersytetu im. H. Kołłątaja
  w Krakowie,
  dr hab. Henryk Szeligowski, prof. SGGW z Wydziału Leśnego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.
 2. Podjęcie uchwały o nadaniu dr. inż. TOMASZOWI JAWORSKIEMU stopnia doktora habilitowanego nauk rolniczych w dyscyplinie nauki leśne.
 3. Opinia w sprawie Sprawozdania finansowego Instytutu Badawczego Leśnictwa za 2019 r.
 4. Opinia w sprawie podziału zysku Instytutu za 2019 r.
 5. Opinia w sprawie Planu finansowego IBL na rok 2020.
 6. Przyjęcie protokołu z 23. posiedzenia RN IBL.
 7. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
Translate »