XXIX posiedzenie RN IBL

PORZĄDEK OBRAD 29. POSIEDZENIA
RADY NAUKOWEJ INSTYTUTU BADAWCZEGO LEŚNICTWA,
14 STYCZNIA 2021 R.

 1. Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. ROBERTA CZERNIKOWSKIEGO.
  Tytuł rozprawy: „Wpływ sposobu pielęgnowania uprawy na wzrost dębu szypułkowego (Quercus robur L.)”.
  Promotor: prof. dr hab. Tadeusz Andrzejczyk z Wydziału Leśnego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.
  Recenzenci:

  • dr hab. Jerzy Skrzyszewski, prof. UR z Wydziału Leśnego Uniwersytetu im. H. Kołłątaja w Krakowie,
  • dr hab. Janusz Szmyt, prof. UPP z Wydziału Leśnego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia postępowania w sprawie nadania dr inż. EMILII WYSOCKIEJ-FIJOREK stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk rolniczych, w dyscyplinie nauki leśne
 3. Opinia w sprawie Perspektywicznych kierunków działalności naukowej, rozwojowej i wdrożeniowej Instytutu Badawczego Leśnictwa do 2030 r.
 4. Przyjęcie protokołu z 28. posiedzenia RN IBL.
 5. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
Translate »