XXVIII posiedzenie RN IBL

Porządek obrad 28. posiedzenia
Rady Naukowej Instytutu Badawczego Leśnictwa,
17 grudnia 2020 r.

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. MATEUSZA GARBACZA.Tytuł rozprawy: „Uwarunkowania kształtowania wynagrodzeń pracowników nadleśnictw w aspekcie podatku dochodowego i kosztów gospodarki leśnej”.Promotor: dr hab. Janusz Kocel z Zakładu Zarządzania Zasobami Leśnymi Instytutu Badawczego Leśnictwa w Sękocinie Starym.Promotor pomocniczy: dr inż. Emilia Wysocka-Fijorek z Zakładu Zarządzania Zasobami Leśnymi Instytutu Badawczego Leśnictwa.Recenzenci:
  • dr hab. Grzegorz Szewczyk, prof. UR z Wydziału Leśnego Uniwersytetu Rolniczegoim. H. Kołłątaja w Krakowie,
  • dr hab. Witold Grzywiński, prof. UPP z Wydziału Leśnego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
 3. Uchwała w sprawie zmiany tytułu rozprawy doktorskiej mgr inż. ANDŻELIKI HAIDT.Dotychczasowy tytuł: Wpływ zróżnicowanego ryzyka drapieżnictwa ze strony wilka (Canis lupus) na zachowanie jelenia szlachetnego (Cervus elaphus).Proponowany nowy tytuł: Odpowiedź behawioralna jelenia szlachetnego (Cervus elaphus) oraz sarny europejskiej (Capreolus capreolus) na ryzyko drapieżnictwa ze strony wilka (Canis lupus).
  Promotor rozprawy doktorskiej: prof. dr hab. Dorota Dobrowolska z Zakładu Ekologii Lasu Instytutu Badawczego Leśnictwa w Sękocinie Starym.
  Promotor pomocniczy rozprawy doktorskiej: dr hab. Jakub Gryz z Zakładu Ekologii Lasu Instytutu Badawczego Leśnictwa w Sękocinie Starym.
 4. Opinia w sprawie Planu badań naukowych, prac rozwojowych i usługowych oraz pozostałej działalności Instytutu Badawczego Leśnictwa wraz z planem przychodów na rok 2020
 5. Wyznaczenie przedstawiciela RN IBL do prac w Komisji ds. nagród kwartalnych Dyrektora IBL w 2021 r.
 6. Opinia w sprawie Regulaminu oceny działalności naukowej zawodowej pracowników naukowych Instytutu Badawczego Leśnictwa za lata 2019-2020.
 7. Wyznaczenie Przewodniczącego Zespołu do oceny pracowników naukowych.
 8. Przyjęcie protokołu z 27. posiedzenia RN IBL.
 9. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
Translate »